A WELL SPENT LIFE

Atrás
Les Blank, 44', 1971, USA
Unha película de Les Blank con Skip Gerson

Moitos consideran ao bluseiro Mance Lipscomb o maior guitarrista e poeta do blues de todos os tempos. Este radiante retrato do lendario músico, está entre os máis coñecidos de Blank. En lugar de amargalo, os tempos difíciles fixeron a Lipscomb un home doce. Dise que esta foi a película favorita do famoso escritor norteamericano Kurt Vonnegut.

Share

Facebook Twitter Pinterest