PLATÓNICO, PLATÓNICA

España, 2024
Duración: 9'
Dirección: Xacio Baño

Dirección: Xacio Baño
Produción: Tamara Canosa, Xacio Baño
Guión: Xacio Baño
Fotografía: Tono Mejuto
Montaxe: Xacio Baño
Son: David Machado

“Créame un título para un filme sobre o amor.”

ENTRADAS