Bogdan Dziworski

Primeira retrospectiva internacional

Realizador, director de fotografía, guionista e fotografo de recoñecido prestixio, Bogdan Dziworski é un dos representantes máis destacados do cine experimental polaco, as súas películas documentais, creadas na súa meirande parte entre os anos 70 e 80, móvense entre a realidade e o realismo máxico. Testemuña silenciosa da loita e as emocións humanas, Dziworski retrata co mesmo respecto e interese, tanto ao home no primeiro plano como ao fondo. O seu particular uso do son, a asombrosa beleza e expresividade das súas imaxes e a ausencia total de diálogos son elementos comúns a todas as súas obras nas que se poden atopar temas recorrentes; o circo, o mundo do deporte e a loita pola superación son algúns deles.

Play-Doc descóbrenos a este singular cineasta a través dalgunhas das súas pezas máis significativas. Toda unha experiencia cinematográfica!