Vremena Goda

URSS, 1975
Duración: 29'
Dirección: Artavazd Pelechian

As Estacións é se cadra a película que máis sobresae dentro de toda a súa filmografía e a máis aclamada pola crítica. Con Mikhail Vartanov como operador de cámara, As Estacións supón unha ollada extraordinaria sobre as relacións harmoniosas e contraditorias entre os homes e a natureza. “Non se trata das estacións do ano especificamente ou das etapas da vida do home: trátase de todo. Un non debería esquecer quen é o protagonista nesta película. Non é o home quen se impón ante a natureza, senón máis ben ao contrario.”Artavazd Pelechian.