VERY NICE, VERY NICE

Canadá, 1961
Dirección: Arthur Lipsett

Dirixido por Arthur Lipsett

A primeira película de Arthur Lipsett é unha mestura vangardista de fotografía e son. Está feita con ducias de imaxes aparentemente familiares, con fragmentos de conversacións ouvidas ao pasar, e de cando en vez unha voz que di: «Moi bonito, moi bonito»