UN PAESE CHE FRANA

Italia, 1964
Dirección: Luigi Di Gianni

Fotografía: Ugo Piccone
Montaxe: Renato May
Música: Egisto Macchi
Produción: L.C.R.

Succiso é unha cidade na provincia de Reggio Emilia. Por se a crise agrícola nos Apeninos non fose suficiente, os aldeáns teñen que enfrontarse a un drama xeolóxico: os esvaramentos de terra. Ábrense inquietantes gretas nas casas. Moitos xa fuxiron.

ENTRADAS