RIP IN PIECES AMERICA

Canadá, 2009
Dirección: Dominic Gagnon

Unha nova orde mundial, os sistemas de control, os mercados financeiros, o colapso da economía, a supervivencia, o odio á política, a Biblia e a constitución, o fundamentalismo cristián, instrucións para a insurrección, cancións rebeldes… Mediante imaxes borrosas, enmascarados ou disfrazados, homes furiosos falan a cámara: desconfían do seu goberno, baballoan e van armados. Este filme é un abafador e descoñecido retrato dos Estados Unidos, un paseo salvaxe e subversivo por vellos prexuízos e novos odios, medos suprimidos e fantasías paranoicas, historias de chalados e lúcidas valoracións do futuro. (Luciano Barisone).