phantom limb

E.E.U.U., 2005
Duración: 28'
Dirección: Jay Rosenblatt

A morte do meu irmán de sete anos, cando eu tiña nove, permanece na miña memoria como un recordo doloroso e indeleble. Os meus pais non souberon como afrontar a perda do seu fillo e todos na miña familia sufrimos unha dor indescritible. Phantom Limb parte desta historia persoal e lémbranos que o loito, a pesar do desamparo e a dor que provoca, advírtenos da impermanencia da vida.