Moje miejsce

Polonia, 1986
Duración: 15'
Dirección: Marcel Lozinski

A servidume e o orgullo profesional dos traballadores do Gran Hotel Sopot son asombrosos. Desde o encargado das caldeiras ata o xerente, todos ven os seus postos como importantes, indispensables e irremprazables. ‘Moje Miejsce’ funciona como unha metáfora da sociedade polaca da época.