MAGIA LUCANA

Italia, 1958
Dirección: Luigi Di Gianni

Fotografía: Claudio Racca.
Montaxe: Maria Rosada.
Produción: Documento Film

Entre o terreo accidentado e un sol implacable, o campesiño lucano fálalle ás nubes, ao ceo, ao sol. A vida cotiá está impregnada de ritos antigos, fórmulas máxicas. A enfermidade é tamén un signo do sobrenatural. Cando nace un neno, sete fadas virán e tocarán a súa fronte baixo un raio de lúa.

ENTRADAS