LOS SALDOS

España, 2022
Dirección: Raúl Capdevila

Dirección: Raúl Capdevila
Produción: Andrés Sanjurjo, Raúl Capdevila
Fotografía: Gerard Aparicio
Montaxe: Raúl Capdevila
Son: Guillermo Rojo, Pablo Rivas
Música: Guillermo Rojo, Gonzalo Sanz, Irene Ivankòva

José Ramón Capdevila, o último de tres xeracións de labregos e gandeiros, recibe a noticia de que o seu fillo Raúl vai volver á casa despois de non atopar traballo na cidade. Coa esperanza de encontrar algo mellor, ambos volven traballar xuntos na granxa, ao tempo que, na vila, se anuncia o desembarco do “Grupo Pini”, importante empresa do sector cárnico que quere construír un enorme macro-matadoiro.

ENTRADAS