IN MEMORIAM (A DERROTA CONVÉN ESQUECELA)

España, 2018
Dirección: Marcos M. Merino

Dirección: Marcos M. Merino
Produción: Marta F. Crestelo
Fotografía: Marcos M. Merino
Montaxe: Álvaro Gago, Celia Martínez
Son: Óscar de Ávila

A aparición repentina de centos de miles de fotografías permiten coñecer os rostros que habitaron un val mineiro durante cinco décadas. Mentres tanto, un grupo de nenas, tres traballadores retirados e un experto arqueólogo traballan de forma illada na preservación da memoria dos seus antepasados. Non se coñecen entre eles nin coinciden nas súas motivacións, aínda que saben que a indiferenza vai ser o maior dos recoñecementos públicos que van a obter co seu esforzo. Por que facelo? Que recompensa obteñen? Para que serve coidar a memoria?