ESPANTOS E DESENCANTOS

España, 2023
Dirección: Ariadna Silva

Dirección: Ariadna Silva
Produción: ChanfainaLab
Montaxe: Isaac Rivadulla, Ariadna Silva
Música: Carlos Gil, Manuel García Vicente, Pla Vinseiro
Con: Cruz Piñón

Cruz ten unha horta, unha vaca e moitas froiteiras. O seu refuxio é a súa casa. O mundo, en cambio, está cheo de males que dalgún xeito terá que espantar.

ENTRADAS