ECOTONE

“Ecotone” é un ensaio audiovisual que se centra en zonas fronteirizas para falar das prácticas de control que se exercen sobre diferentes espazos co fin de mantelos separados. Estruturado nunha serie de “campos” ordeados de maior a menor escala (desde enormes zonas naturais protexidas ata espazos corporais diminutos), “Ecotone” é unha crítica a formas contemporáneas do capitalismo como o capitalismo de vixiancia ou o biocapitalismo. Usando unha gran variedade de material visual, “Ecotone” combina e demostra as relacións que existen entre aspectos económicos, políticos, históricos e medioambientais.

ENTRADAS