DRYLONGSO

Pica (Toby Smith) é unha moza loitadora, estudante de arte, que vive nun fogar disfuncional xunto a súa nai. A paixón de Pica é a súa arte. Para a súa clase de fotografía debe preparar unha exposición. Como tema elixe presentar os novos homes negros coma se se tratasen dunha especie en perigo de extinción. Coa única cámara que ten, unha Polaroid, Pica fotografía a todos os mozos da súa veciñanza, o que a fará coñecer a unha serie de persoas.