DEEP SLEEP

Grecia, Malta, Palestina, 2014
Dirección: Basma Alsharif

Dirigida, filmada y editada por Basma Alsharif

Deep Sleep lévanos de viaxe polas ondas sonoras de Gaza, a diferentes xacementos de ruínas modernas. Coa entrada á Palestina restrinxida, aprendín auto hipnose coa fin de situarme dobremente. O resultado é unha aventura ás ruínas de antigas civilizacións incrustadas en ruinosas civilizacións modernas, cara un lugar en ruínas alén de toda evidencia de civilización.” Basma Alsharif.

Contacto:
Basma Alsharif
basmalsharif@gmail.com