DE BARRIO

España, 2019
Dirección: Xurxo Chirro

Dirección: Xurxo Chirro
Produción: Beli Martínez
Montaxe: Xurxo Chirro
Música: Celia Adrián Rodríguez

O barrio está en festas. Unha muller anciana xa non pode falar. As súas lembranzas reviven. O barrio esvaécese.

ENTRADAS