CHARLEEN

E.E.U.U., 1977
Duración: 60'
Dirección: Ross McElwee

A sabia e carismática Charleen Swansea, amiga e antiga profesora de instituto de McElwee en Charlotte (Carolina do Norte), é unha oradora nata capaz de seducir tanto a unha clase de desconfiados estudantes de poesía afroamericanos, como a un grupo de estudos bíblicos de distinguidas mulleres do sur brancas.*

http://rossmcelwee.com/charleen.html

* Source: Museum of Modern Art