Caerán Lóstregos do Ceo

España, 2018
Dirección: Adrián Canoura

Dirección: Adrián Canoura

Nas creencias populares, uns foron demos,
outros esp
íritos intermedios, nin bos, nin ruís.
Como son esp
íritos dos elementos,
dos montes, das fontes,
os xenios dom
ésticos,
as razas m
íticas.

Para a sociedade tradicional, esencialmente rural, o lóstregro é un dos peores males; por iso, atribúeselle ao Maligno e asóciase co demo.

Mística e natureza. Un fenómeno que cabalga entre mito e realidade. O abstracto, o intanxible, o incomprensible. O que xa é previamente e somos incapaces de definir por alusivo. Existe ou non existe?