ATTICA

EEUU, 1974
Dirección: Cinda Firestone Fox

Escrita, producida, editada e dirixida por Cinda Firestone Fox

O malestar social acadou o seu clímax o 9 de setembro de 1971, cando os presos do cárcere estatal de Attica, tras meses denunciando condicións de vida inhumanas, rebeláronse, tomando parte da prisión e facendo 39 reféns. A revolta tivo como resultado 43 mortos, despois da intervención da policía estatal para reprimir aos amotinados. Censurada por máis de 33 anos, Attica supón unha reveladora e aleccionadora mirada ao corazón da xustiza estadounidense, sopesando os custos da falla de honestidade institucional e abusos de poder, co prezo que algúns pagan por manter a dignidade humana.