Algunhas Nubes Flotan Lonxanas

España, 2017
Dirección: Gonzalo E. Veloso

Dirección: Gonzalo E. Veloso
Son: Carlos Martínez Peñalver

De que xeito funciona a memoria ao lembrar experiencias? A fabulación, o erro, a proxección do que non existe tal como na realidade. Un obxecto sempre supón un suxeito implícito. Deste xeito, este proxecto céntrase na imaxe e na súa correlación coa cousa, pero tamén apela á existencia, a un eu que a experimentou e a lembra. En definitiva, é unha reflexión sobre a identidade a través de momentos pasados fragmentarios.