CASTELLANO GALEGO ENGLISH
Contact

Organization

Dirección

Sara García e Ángel Sánchez

Programación

Sara García, Víctor Paz

Produción

Ángel Sánchez

Coordinación de produción

Pablo Comesaña e María Cortegoso

Teatro Municipal deTui

Miguel Alfaya, Melchor Ordóñez, Diego Leirós, Monse Nogueira

Equipo de produción

Víctor Franco, Charlie Hermida, Fran García, María Sánchez, José Álvarez, Paula Alfaya, María Rodríguez, Juan Serodio

Responsable de comunicación

Víctor Paz Morandeira

prensa@play-doc.com

Deseño, imaxe e cabeceira

Calpurnio Pisón

www.calpurnio.com

Aplicación da imaxe

María Rodríguez M A R R R I A

m.ar.te@hotmail.com

Técnico, vídeo e maquetación

Gus Abreu

abreu.gus@gmail.com

Web

OnMedia

Subtítulos

Vose Traducciones Audiovisuales, Sl

mariajose@vosetraducciones.com

Fotógrafa

Tamara de La Fuente

delafuente.tamara@gmail.com

Son

Javier Abreu

www.oceanoestudio.com

Merchandising

Arlequín

arlequinpublitui@gmail.com

Resonancias

Martín Cuesta, Iván Villarmea

Seminario

Víctor Paz Morandeira, Iván Villarmea

Trofeos obra do escultor Juan Vázquez

MOITAS GRAZAS a Marta Andreu, Carlos Muguiro, José Manuel Sande, Jaime Pena, CGAI, Roger Koza, Pamela Cohn, María Enguix, Hans Hurch, Bruno Sousa, Miguel de Palma, Marie Losier, Eloy Enciso, Mónica Herrera, FICUNAM, Horacio Muñoz Fernández, Iván Villarmea Álvarez, Laura Montero Plata, Pela del Álamo, Fofi Dorado, Gustavo Rodríguez, Luísa Cardoso, Moisés Rodríguez, ao equipo da RMT, e moi especialmente a José Font, aos colaboradores, voluntarios e a todos os Play-Doc Supporters polo seu apoio e xenerosidade. GRAZAS! THANK YOU!