MESAS ONLINE

Film Curatorship in the Streaming Era

 

En liña // en inglés

Seleccionar películas, agrupalas en tensión ou continuidade, vindicar ou descubrir autores, reconsiderar os xéneros cinematográficos e a súa historia, recobrar vellas tradicións e facelas dialogar co presente do cinema constitúen os actos esenciais da curaduría, antes e despois da era do  streaming. A enumeración precedente persiste como materia ineludible na imaxinación do curador, pero coa substitución en cernes dun modelo de exhibición por outro, o que non significa inevitablemente o fin das salas de cinema, si existe unha demanda por pensar máis que nunca as diferenzas non do todo evidentes entre o menú dunha plataforma e a programación dun festival, como tamén problematizar as condicións materiais de exhibición que teñen unha implicancia estética, sen descontar a  reinvención das actividades ao redor dun espazo real de exhibición e un evento xeral que non se esgota nas típicas seccións de preguntas e respostas.

Participantes:

David Schwartz (Netflix)

Jaume Ripoll (Filmin)

Émilie Cauquy (Henri)

Nellie Killian (Metrograph)

Moderador:

Roger Koza

Make Yourself Comfortable: Film Criticism From Home

 

En liña // en inglés

Calquera texto publicado ata a última década do século pasado non contaba coa prerrogativa de que o seu autor soubese que se el ou ela quixese volver mirar a película asignada ou escollida para apuntar bastaba con revisar fragmentos na propia computadora na que se estaba redactando o texto. Esta novidade xa naturalizada é un cambio de paradigma para todos os críticos de cinema, e co crecemento exponencial do streaming e a proliferación de ligazóns se instituye como forma principal de visionado. O ter a película á man non significa inmediatamente unha vantaxe, porque existen modificacións decisivas na recepción: o tamaño dos planos, a calidade do audio, a  intermitencia do visionado debido á  subdivisión de tarefas que caracterizan o traballo con computadoras e a ausencia dun público ou de colegas que constitúen outra fonte de información sobre os efectos inmediatos na recepción dunha película. Nestas condicións de traballo existen beneficios e danos, e cambian inexorablemente a percepción, a concentración e a predisposición anímica do crítico.

Participantes:

Michelle Carey (Senses of Cinema)

Ariel Schweitzer (Cahiers du Cinéma)

Diego Lerer (Micropsia)

Jordan Cronk (Film Comment)

Moderador:

Roger Koza

Espazos de creación cinematográfica

 

En liña // en español

O gran problema do ensino cinematográfico reside en prodigar ferramentas técnicas e simbólicas que non descoñezan tradicións estéticas, a historia do cinema e concepcións diversas do cinema, pero que ao facelo poidan asegurar un espazo de liberdade para os estudantes no que se poidan desobedecer, cuestionar ou retomar tradicións poéticas e políticas. Eludir as trampas que se filtran pola institucionalización do cinema como arte, cuxas regras son vindicadas polos festivais e propagadas previamente polas residencias e os talleres destes festivais ou institucións afíns, é un imperativo didáctico de primeira orde. O desafío é evidente: como conxurar o atallo de poéticas lexitimadas e tinguidas de prestixio? Como preparar o terreo para que no futuro o cinema coñeza aos novos Pasolini, Bresson, Wiseman, Akerman, Varda, Muratova, Tati e Kiarostami?

Participantes:

Eva Vila (Universidad Pompeu Fabra)

Luis Ferrón (ECAM)

Pablo Useros (Master LAV)

Clara Sánchez-Dehesa (Zine Eskola)

Moderador:

Roger Koza