WAYWARD FRONDS

Atrás
Fern Silva, 13', 2014, Portugal-USA
Unha película de Fern Silva

Wayward Fronds refire unha serie de feitos históricos que axudaron a conformar a actual rexión de Everglades en Florida, á vez que ficciona o seu futuro xeolóxico e as súas consecuencias tanto nos nativos como nos habitantes exóticos. Nesta película a natureza apodérase de todo, os roles mudan e tras séculos de ser atacada, a natureza comeza a domar a civilización, até levala mesmo ás súas misteriosas profundidades acuosas, forzando os seres humanos a evolucionar e adaptarse ao seu novo medio.

Contacto:
Fern Silva
fernsilva860@gmail.com

Share

Facebook Twitter Pinterest