The United States of America

Atrás
Bette Gordon & James Benning, 27', 1975, USA

Verdadeira obra mestra do cinema dos anos setenta, hoxe en día máis notable que nunca. Podería considerarse como unha película bicentenaria que aborda as relacións espazo-temporais de dous viaxeiros, o seu coche e os cambios xeográficos, políticos e sociais desde Nova York ata Os Ánxeles. O espazo entre fotograma e fotograma é ao mesmo tempo elíptico e continuo.

ENTRADAS

Share

Facebook Twitter Pinterest