Salitre nas Veas

Atrás
Adrián Canoura, 12', 2017, Spain
Dirección: Adrián Canoura

O home e o mar son descoñecidos o un para o outro. Do mesmo xeito que o mar agocha tesouros ocultos, o home tamén garda os seus, os seus segredos. O home e o mar loitan contra o tempo, loitan contra a súa extinción, contra a fin de si mesmos. Pero tamén se respectan por igual.

Share

Facebook Twitter Pinterest
Tui