OF THE NORTH

Atrás
Dominic Gagnon, 74', 2015, Canada

Gagnon xunta case 500 horas de vídeos publicados en Youtube por centos de cineastas afeccionados inuit, dándolles coherencia e creando un anti-exótico e rítmico «Kino-Eye vertoviano», que inclúe escenas de caza, bebedeiras, plataformas petrolíferas, porno, carreiras e osos polares. Unha desenfreada e vulgar aculturación revélase así nesta festa audiovisual, co son do idioma dos Inuit de fondo, desmontando os clixés dunha comunidade a miúdo confinada ás marxes do mundo contemporáneo. (Emmanuel Chicon)

Share

Facebook Twitter Pinterest