MEMORIAS DE ULTRAMAR

Atrás
Alberto Berzosa, Carmen Bellas , 49', 2021, Spain
Dirección: Alberto Berzosa, Carmen Bellas
Produción: Filmoteca Española
Montaxe: Carmen Bellas, Eduardo Palenque
Son: Juan Carlos Blancas

Memorias de ultramar é un documental realizado con imaxes rodadas por familias que viviron nas colonias, provincias e territorios baixo dominio español entre 1940 e 1975. Unha sucesión de instantáneas propias de quen se traslada a outro país e configura o seu novo fogar. O álbum pasa as súas páxinas e en determinados momentos a proxección detense, o editor rebobina, amplía, analiza e busca ecos dentro do material familiar. ¿Que temas se repiten? ¿Como se filma a natureza, o traballo, a muller, as materias primas? ¿Cal é a posición do outro no encadre? ¿Existe algunha pegada do colonial nas imaxes domésticas?

ENTRADAS

Share

Facebook Twitter Pinterest