ILHA

Atrás
Alexandre Cancelo, 10'', 2019, Spain
Dirección: Alexandre Cancelo
Produción: Sinsalaudio
Guión: Alexandre Cancelo
Fotografía: Fon Cortizo, Alexandre Cancelo
Montaxe: Alexandre Cancelo
Son: Marco Maril

Os ecos dunha illa perduran no espazo e na memoria. As voces resoan vivas. Un momento e un lugar, os vivos son sombras que transitan entre a paisaxe descolorida da enseada. A historia pousa no presente. A historia proxecta o seu lamento. Tres trobadoras. Un aparello que atrapa a voz. Unha pintora que trae de volta a cor. «Son illas afortunadas, son terras sen ter lugar. Onde o rei mora esperando. Mais se imos espertando, cala a voz e hai só mar».

Share

Facebook Twitter Pinterest
Tui