ERIE

Atrás
Kevin Jerome Everson, 81', 2010, USA
Dirixida, producida, filmada e editada por Kevin Jerome Everson
Produción: Madeleine Molyneaux, Kevin Jerome Everson
Música: Zoe Scruggs, Mario Dade

Chea de imaxes de pura poesía, Erie explora a migración afroamericana dende o sur dos Estados Unidos cara o norte; as condicións actuais, os traballos e labores cotiáns, teatro e famosos obxectos artísticos.

Contacto:
Madeleine Molyneaux
picturepalacesale@yahoo.com

Share

Facebook Twitter Pinterest