DEEP SLEEP

Atrás
Basma Alsharif, 13', 2014, Greece-Malta-Palestine, State of
Dirixida, filmada e editada por Basma Alsharif

Deep Sleep lévanos de viaxe polas ondas sonoras de Gaza, a diferentes xacementos de ruínas modernas. Coa entrada á Palestina restrinxida, aprendín auto hipnose coa fin de situarme dobremente. O resultado é unha aventura ás ruínas de antigas civilizacións incrustadas en ruinosas civilizacións modernas, cara un lugar en ruínas alén de toda evidencia de civilización.” Basma Alsharif.

Contacto:
Basma Alsharif
basmalsharif@gmail.com

Share

Facebook Twitter Pinterest