Sobre a visita de Clive Harris, o famoso curandeiro canadense, a Varsovia.