PLAY TRAILER
 
A servidume e o orgullo profesional dos traballadores do Gran Hotel Sopot son asombrosos. Desde o encargado das caldeiras ata o xerente, todos ven os seus postos como importantes, indispensables e irremprazables. "Moje Miejsce" funciona como unha metáfora da sociedade polaca da época.