Nun fermoso día de verán, o fillo de Marcel Łoziński de seis anos de idade, Tomaszek, charla cos anciáns no parque. As ideas do pequeno sobre o futuro e a existencia contrastan coas daqueles que se atopan xa ao final das súas vidas.