castellano
galego
english


PROGRAMA ACTIVIDADES CALENDARIO PRENSA TURGALICIA AREA COMER ALOJARSE IR LLEGAR CONTACTO


WEB
2005 2006 2007 2008
PATROCINIOTui e Valença unidas por un mesmo río que nos mapas oficiais cambia as ribeiras de cor, pero que na realidade son idénticos verdes e azuis sen marxes. Por si mesma a cidade episcopal e capital dunha das provincias do Antigo Reino de Galicia ben vale unha visita polo casco histórico, proposto para Patrimonio da Humanidade. Partindo do céntrico Paseo da Corredoira podemos comezar o percorrido monumental. O enxame de rúas, estreitas e con soportais, arremuíñase ao redor da Catedral-Fortaleza que domina dende o alto toda a longa curva do río.

www.concellotui.orgwww.play-doc.com