RUST

RUST_ELOYDSEREN_GALICIA
Volver
Eloy Domínguez Serén, 14', 2016, España
Director: Eloy Domínguez Serén
Interpretación e son directo: Chris Porcarelli
Produción: Michael Krotkiewski
Edición de son: Leandros Ntounis
Post-produción: Vicky Miha

Unha paisaxe deserta, cuberta de neve. Un lugar e época indeterminados. Un home anónimo, atemporal, escorrega cara ao interior dun devastado edificio industrial. Está atrapado entre ruínas e ferruxe, testemuñas do paso do tempo. Avanza entre sombras e refugallos, seguindo un ritual tan preciso como críptico. Polifonía de materiais. O pasado resoa a cada paso. Ecos dunha presenza. Unha figura solitaria flota no abismo.

Contacto
eloydseren@gmail.com

Share

Google Plus Facebook Twitter Pinterest