Inscrición OnLine

Todas as películas inscritas deberán pagar unha cota de inscrición.
-curtametraxes e mediometraxes (até 60min) 5€
-longametraxes (máis de 60min) 10€
O pago farase unicamente mediante PayPal ou Tarxeta de Crédito a través deste formulario.

Data límite de adminisión: 1 de Abril de 2022

Película

Ficha técnica

Datos do participante

Total: 5€